Dnes: 16. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Databázový stroj
  (Database Engine)

  Pod pojmem Database Engine (tedy pod databázovým strojem) se obvykle rozumí jádro databázového serveru a základní obslužné programy tohoto jádra (například zajišťující vzdálené připojení uživatelů). Lze tedy říci, že databázový stroj je podmnožinou databázového serveru, přičemž pod pojmem databázový server je nutné vidět vybavení (typicky softwarové) pracující nad danou databází a zajišťující veškeré činnosti (včetně všech potřebných komunikací), které nad danou databází mají být zajišťovány.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Databázový svět 2003


  [Redakce] - Na začátku prosince pořádáme první ročník semináře o databázových technologiích - Databázový svět 2003. Nosným tématem akce je problematika výběru vhodné databázové platformy. A program je opravdu bohatý.  Databázový svět 2003


  Jak správně vybrat databázovou platformu

  4.12.2003, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

  Pořadatel:
  Informační portál o databázových technologiích Databázový svět (www.dbsvet.cz) a Centrum pro výzkum informačních systémů (www.cvis.cz). Mediálním partnerem je odborný časopis Connect! vydávaný společností Computer Press (connect.cpress.cz).

  Cíl semináře:
  Seminář by měl odpovědět na otázky, podle jakých kritérií vybírat databázové platformy pro různá použití s přihlédnutím na ochranu investic a celkové náklady na vlastnictví. Smyslem není uvažovat pouze o velikosti či složitosti databázového řešení, ale podle důležitosti se zaměřit také na vztah k ostatním stavebním prvkům podnikové informační architektury.

  V rámci semináře budou také vyhlášeny výsledky třetího ročníku soutěže „Databázový produkt roku 2003“, která proběhne formou čtenářské ankety a hlasování odborné komise v průběhu listopadu 2003.

  Místo konání:
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Fakulta managementu a ekonomiky
  Wichterleho sál
  Mostní 5139
  760 01 Zlín

  Program:
  11:30 - 12:00 Registrace
  12:00 - 12:05 Zahájení
  Ing. Marek Kocan, Databázový svět a
  Ing. Petr Sodomka, Ph.D., CVIS-ČSSI
  12:05 - 12:20 Postavení databázových platforem
  v podnikové informační architektuře
  Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brně
  12:25 - 13:00 Kritéria výběru aneb podle čeho se rozhodnout?
  Ing. Marek Kocan, Databázový svět
  13:05 - 13:35 XML a databáze
  Martin Chmelař, Cleverlance
  13:35 - 13:50 Přestávka
  13:50 - 14:30 Proč použít nástroj CASE?
  doc. Ing. Václav Řepa, CSc.,
  Katedra informačních technologií, VŠE v Praze
  14:35 - 15:05 Open Source databázové platformy – lákavá alternativa?
  Pavel Císař, IBPhoenix
  15:05 - 15:20 Přestávka
  15:20 - 15:50 Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?
  Ing. Dušan Koutný, NewLink Moravia
  15:55 - 16:15 SMS zprávy a jejich profesionální využití pro správce IT
  Ing. Pavel Ponížil, KONZULTA Brno
  16:20 - 16:45 Nepáči sa vám žiadny databázový server? Vytvorte si vlastný!
  Ján Tungli, DATAPAC Slovensko
  16:50 - 17:00 Vyhlášení výsledků soutěže „Databázový produkt roku 2003“
  Ing. Marek Kocan, Databázový svět
  17:05 - 17:45 Panelová diskuse na téma
  „Budoucnost databázových technologií“
  moderuje Ing. Marek Kocan, Databázový svět

  Abstrakty přednášek:

  Postavení databázových platforem v podnikové informační architektuře
  Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brně
  Databázové platformy představují jeden ze základních kamenů podnikové informační architektury a v žádném případě je nelze považovat za osamocené ostrůvky. Rozhodování o vhodné platformě je tak ovlivněno nejen našimi požadavky, ale také nutností připojit danou databázovou platformu k ostatním stavebním prvkům podnikové architektury. Volba vhodné platformy tak může být ovlivněna celou řadou okolností, které nemusí být na první pohled patrné. Předcházení případným problémům by tedy mělo začít na úrovni pochopení role a pozice databázových platforem v celé podnikové architektuře.

  Kritéria výběru aneb podle čeho se rozhodnout?
  Ing. Marek Kocan, Databázový svět
  Vybrat vhodnou databázovou platformu není jednoduché a vše závisí na celé řadě okolností. Bez znalosti doplňujících informací o požadavcích na výslednou aplikaci jednoznačně určit vhodnou platformu ani nelze. Na jaké technologické možnosti se ovšem při plánování aplikace a výběru provozního prostředí zaměřit? Příspěvek si klade za cíl rozdělit problematiku výběru do samostatných kvalitativních kategorií včetně způsobů vyhodnocení procesu výběru a popsat možnosti uplatnění kritérií výběru vhodné databázové platformy v praxi.

  XML a databáze
  Martin Chmelař, Cleverlance
  XML je dnes běžně používaným formátem pro popis dat. Bývá využíván pro mnoho účelů – aplikace jej využívají k ukládání svých konfiguračních souborů a datových výstupů; nezastupitelnou roli pak hraje v oblasti integrace a výměny dat mezi heterogenními systémy. Dnes je podpora XML dat integrována i do databázových serverů, avšak v praxi se stále setkáváme s tím, že jen málo vývojářů je schopno tuto podporu využít a zbytečně programují vlastní funkce pro práci s XML.
  Jak podporují nejrozšířenější databázové servery ukládání, zpracovávání a prohledávání XML dat? Jaké jsou výhody ukládání XML dat do relačních databází a možnosti využití v praxi? Tuto problematiku bychom chtěli v našem příspěvku přiblížit a vnést trochu světla do těchto doposud nepříliš probádaných oblastí.

  Proč použít nástroj CASE?
  doc. Ing. Václav Řepa, CSc., Katedra informačních technologií, VŠE v Praze
  Za půldruhé desetiletí své existence se nástroje CASE (Computer Aided System Engineering) usadily již jako běžná součást vývojářského instrumentaria. Přesto je kvalitní výběr takového nástroje, zejména odůvodnění smysluplnosti jeho použití, a to zvláště ve smyslu ekonomickém, stále nepříliš snadnou a vpravdě expertní záležitostí. Příznačné je, že problematická není ani tak stránka nákladů, jako spíše přínosů. Klíčovou příčinu je bezesporu nutné chápat v nejširších souvislostech, kromě technických též metodických a organizačních, což bezpečně vede až ke kategoriím jakosti, rizik, znalostí apod. Celou situaci navíc přiostřuje fakt, že tyto nástroje se již dávno netýkají pouze vývoje softwarových aplikací, ale dnes prostupují prakticky všemi oblastmi řízení podniku.
  Příspěvek si klade za cíl poodhalit tyto souvislosti a upozornit na významnou potřebu vnímat nástroje CASE právě v nich. Taková diskuse použití CASE vede od tradičního pohledu „odborného“, spíše k pohledu „užitnému“ – pohledu na celkové náklady na vlastnictví, návratnost investic a jejich ochranu a ještě dál, až k pohledu strategického řízení podniku jako celku.

  Open Source databázové platformy – lákavá alternativa?
  Pavel Císař, IBPhoenix
  Open Source nebo Free Software představuje stále lákavější alternativu ke svým komerčním protějškům. V oblasti databázových platforem pak stojí za pozornost především produkty MySQL, PostgreSQL a Firebird. Tento příspěvek si klade za cíl pojmenovat a přehledně shrnout kladné ale i záporné stránky použití uvedených systémů a Open Source databázových platforem obecně.

  Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?
  Ing. Dušan Koutný, NewLink Moravia
  Geronimo je původní komplexní programovací prostředí, které poskytuje sadu nástrojů pro jednoduchý a rychlý vývoj aplikací v post-relační platformě Caché firmy Intersystems. Geronimo nabízí plné využití síly Caché včetně jeho objektového skriptovacího jazyka. Toto vývojové prostředí umožňuje tvorbu aplikací v grafickém uživatelském prostředí, které jsou poté provozovány s využitím architektury tenkého klienta a standardního TCI/IP protokolu pro připojení k databázi. Cílem přednášky je seznámit účastníky také s důvody pro tvorbu vlastního vývojového prostředí a s úskalími při realizaci našeho záměru.

  SMS zprávy a jejich profesionální využití pro správce IT
  Ing. Pavel Ponížil, KONZULTA Brno
  Novým komunikačním systémem se stává SMS zpráva, která se těší několika výhodám (cenou, rychlostí, adresností, ...) včetně té, že ji lze automatizovaně poslat z libovolného IS. Výhodou systému SMS Operátor je i to, že je postaven nad MS SQL, čímž je systém jednoduše, ale robustně škálovatelný dle požadavků na zátěž od jednotlivých klientů. Jednou z profesionálních možností nasazení SMS komunikace je speciální komponenta, která běží obecně nad libovolnou databázovou platformou.

  Nepáči sa vám žiadny databázový server? Vytvorte si vlastný!
  Ján Tungli, DATAPAC Slovensko
  Nevyhovuje vám žádná ze současných databázových platforem? Chcete či potřebujete využívat něco, co současné produkty nenabízí? Je-li alespoň jedna odpověď kladná, možná nastal čas vytvořit si vlastní databázový server. Cílem přednášky je seznámit s našimi zkušenostmi při vývoji vlastní databázové platformy pro zpracování rozsáhlých dat v prostředí ultratenkých klientů.

  Registrace:
  Účast je po předchozí registraci na serveru Databázový svět (www.dbsvet.cz) zdarma. Místo konání, termín a časový harmonogram semináře je zvolen tak, aby bylo možné přivítat všechny zájemce z celé České republiky a Slovenska.

  Kontakty:
  Ing. Marek Kocan, Databázový svět
  marek.kocan@dbsvet.cz
  tel: +420 723 075 369
  fax: +420 545 219 199
  Šromova 53
  643 00 Brno  ( Celý článek! | Autor: Marek Kocan | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1546 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1065 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (997 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1375 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1015 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1177 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1015 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8190


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena