Určete vítěze soutěže Databázový produkt roku 2007

Autor: Marek Kocan (marek@kocan.cz), Téma: Česká scéna
Vydáno dne 29. 10. 2007
Dnešním dnem zahajujeme hlasování ve čtenářské části soutěže Databázový produkt roku 2007. V sedmém ročníku můžete vybírat mezi sedmi produkty - zastoupeny jsou zahraniční i jedna česká platforma. Hodnocenou oblastí je podpora zpracování nestrukturovaných dat. Čtenářské hlasování probíhá až do půlnoci 11. listopadu.

Stejně jako v předchozích letech pořádáme také tento rok soutěž o Databázový produkt roku s úmyslem ocenit nejlepší databázové produkty, které jsou dostupné na našem i zahraničním trhu. Letos jsme se zaměřili na podporu zpracování nestruklturovaných dat.

O sedmi nominacích jsme vás již informovali a od dnešního dne až do 11. listopadu 23:59:59 můžete ovlivnit svými hlasy výsledek čtenářské části soutěže. Využity budou interní mechanismy pro odhalení případných duplicitních hlasů. Hlasování odborné komise a hlasování redakce již probíhá.

Oceněny budou na základě hlasování odborné veřejnosti první tři produkty s určením pořadí podle získaných bodů. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 29. listopadu na konferenci Databázový svět 2007.

V rámci hlasování můžete každému produktu udělit od -100 (nejhorší) až po +200 (nejlepší) bodů. Své hodnocení zaměřte, prosím, výhradně na téma letošního ročníku, tedy na podporu zpracování nestrukturovaných dat. Při neuvedení bodů u nějakého produktu bude automaticky započítána hodnota 0. Hlasovat můžete pro tyto nominované produkty (chcete-li, můžete pro rozhodování využít vyplněné nominační listiny dodavatelů jednotlivých produktů):

602SQL Open Server 11.0 s komerčními rozšířeními (Software602)
Caché 2007.1 (InterSystems)
IBM DB2 Enterprise 9 (IBM)
IBM Informix Dynamic Server 11 Enterprise Edition (IBM)
MS SQL Server 2005 Enterprise Edition (Microsoft)
Oracle Database 11g Enterprise Edition (Oracle)
Sybase Adaptive Server Enterprise 15 Enterprise Edition (Sybase)


Do vyplněných nominačních listin jsme po obsahové stránce nijak nezasahovali.