Konference Databázový svět se blíží!

Autor: Marek Kocan (marek@kocan.cz), Téma: Česká scéna
Vydáno dne 10. 11. 2005
Jak jsme vás již informovali, proběhne 1. prosince třetí ročník nejvýznamnější čistě databázové konference v České republice – Databázový svět 2005. Nosným tématem letošního ročníku jsou moderní databázové architektury a my vám dnes přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude vše zcela zdarma.

Databázový svět 2005


Moderní databázové architektury

1.12.2005, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Pořadatel:
Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zaměřena na problematiku moderních databázových architektur. Klade si za cíl seznámit účastníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi, se kterými je možné se v oblasti databázových technologií v dnešní době setkat.

V rámci konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky již pátého ročníku soutěže Databázový produkt roku 2005, která probíhá formou čtenářské ankety a hlasování odborné komise v listopadu 2005.

Místo konání:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:00 - 08:45Registrace
08:45 - 08:50Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI
08:50 - 08:55Přivítání účastníků konference děkanem FaME UTB ve Zlíně
doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., děkan FaME UTB ve Zlíně
08:55 - 09:20Co brání přechodu na moderní databázové architektury?
Slavomír Skopalík, Elekt Labs
09:25 - 09:55Architektura post-relační databáze
Michal Tomek, Intersystems
10:00 - 10:30Interní architektura SQL optimalizátoru
IBM Informix Dynamic Server verze 10
Jan Musil, IBM Česká republika
10:30 - 10:45Architektonické zajímavosti IBM DB2
Pavel Procházka, IBM Česká republika
10:45 - 11:05Přestávka na kávu
11:05 - 11:35Vývoj aplikací s využitím nativního
databázového systému Vema
Jaroslav Šmarda, Vema
11:40 - 12:10Požadavky kladené na současné databázové architektury
Zbyněk Jankovský, Cleverlance
12:10 - 14:00Oběd
14:00 - 14:30Některé aspekty mapování objektového modelu
do relačních databází
Jaromír Šveřepa, LBMS
14:35 - 15:05Skryté trendy IT světa aneb ITC
a databázové technologie v roce 2012
Petr Maňas, LCS International
15:10 - 15:25Backup database to disk!
Petr Rektorys, REKONix
15:30 - 16:00Bezpečnostní mechanismy Oracle Database 10g
David Krch, Oracle Czech
16:00 - 16:20Přestávka na kávu
16:20 - 16:50Různé přístupy k implementaci
souběžného zpracování transakcí
Pavel Císař, IBPhoenix
16:20 - 16:50Škálovatelnost masivních transakčních systémů
Miroslav Křipač, Masarykova univerzita v Brně
16:55 - 17:25Architektonické novinky práce s daty
v SQL Serveru 2005
Michael Juřek, Microsoft
17:30 - 18:00Vertikální ukládání dat v Sybase IQ
a nové rysy ASE 15
Jaroslav Kočandrle, Sybase Software
18:05 - 18:20Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Databázový produkt roku 2005
18:20 - 18:30Losování cen
18:35 - 19:20Panelová diskuse na téma
"Využití databázových platforem v atypických aplikacích"
moderuje Marek Kocan, Databázový svět
19:20 - 19:25Závěrečná slova a zakončení konference
Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI

Na závěr konference proběhne slosování o hodnotné ceny pořadatelů a partnerů konference. Podrobný popis programu bude v nejbližších dnech uváděn v samostatných souvisejících článcích Program Databázového světa 2005 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a důležitou informací je i fakt, že také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to včetně oběda a občerstvení. Podmínkou je pouze registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registračním formulářem, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2005reg@dbsvet.cz.